ACTA Pharmaceutica Sciencia 2009 , Vol 51 , Num 3
EFFECTS OF STERILIZATION TECHNIQUES ON THE PEGYLATED POLY (?-BENZYL-L-GLUTAMATE) (PBLG) NANOPARTICLES

Summary

Nanopartiküller, poli (?-benzil-L-glutamat) (PBLG) türevleri kullanılarak nanoçöktürme yöntemi ile hazırlanmıştır. Enjektabl nanopartiküllerin partikül boyutu, polidisperslik indisi, zeta potansiyel gibi in vitro özellikleri ve yüzey özellikleri tayin edilmiştir. PBLG nanopartikül süspansiyonlarının sterilizasyonları membran filtrasyon ve otoklav kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu yöntemlere göre, membran filtrasyon ile yapılan sterilizasyonun nanopartiküllerin in vitro ve yüzey özellikleri üzerine hiçbir anlamlı etkisi olmaması nedeniyle en uygun yöntem olduğu bulunmuştur. Farmakope kurallarına göre final ürün üzerinde sterilite değerlendirilmiştir. Sterilite test sonuçları, membran filtrasyondan sonra mikrobiyal kontaminasyon göstermeyen steril nanopartikül formülasyonlarının hazırlanabileceği göstermiştir.

Istanbul Medipol University