ACTA Pharmaceutica Sciencia 1999 , Vol 41 , Num 1
POLİETİLEN GLİKOL SUPOZİTUVARLARDAN İN VİTRO VE İN VİVO 131 I-0RNİDAZOL SALINIMININ İNCELENMESİ
MAKBULE AŞIKOĞLU LEVENT KIRILMAZ OYA ÇAĞLIYAN PERİHAN ÜNAK

Keywords :

Istanbul Medipol University