ACTA Pharmaceutica Sciencia 2000 , Vol 42 , Num 4
BAZI 1- VE 2-(ARİL) SÜBSTİTÜE 4,5-BİS (4-METOKSİFENİL) İMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZ VE YAPI AYDINLATMASI
ASİYE MERİÇ İLHAN IŞIKDAĞ

Keywords :

Istanbul Medipol University