ACTA Pharmaceutica Sciencia 2003 , Vol 45 , Num 1
Naproksen Sodyum Matriks Granüle ve Tabletlerinin Çözünme Hızlarına Polimer Tipi ve Granüle Boyutunun Etkileri
lşık Özgüney (Sarigüllü) Gökhan Ertan

Keywords :

Istanbul Medipol University