ACTA Pharmaceutica Sciencia 2011 , Vol 53 , Num 1
METRONİDAZOLÜN İNSAN DERİSİ VE SENTETİK MEMBRANLARDAN DİFÜZYONU
OYA SİPAHİGİL, SEVİNC ŞAHBAZ, BETUL DORTUNÇ, MURAT TURKOGLU
Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey Bu çalışmanın amacı insan derisi ve farklı sentetik membranlardan metronidazolün difüzyon hızının değerlendirilmesidir. Metronidazol anaerobik bakteriler tarafından oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır ayrıca vajinal enfeksiyonlarda, antibiyotik ile bağlantılı psödomembranöz kolit, trikomoniyaz ve semptomatik amebiyazis tedavisinde kullanılmaktadır. Metronidazol düşük molekül ağırlığı (171.16), düşük pKa değeri (2.62) ve farklı ortamlarda az çözünürlüğü olan bir ilaçtır ve bu çalışmada model ilaç olarak seçilmiştir. Difüzyon deneyleri Franz difüzyon hücreleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve difüzyon katsayıları hesaplanmıştır. Metronidazolün sulu ve yağlı fazdan difüzyonunda hidrofobik sentetik membran GVHP’nin insan derisi ile aynı eğilim çizgisini gösterdiği belirlenmiştir. Bundan dolayı, GVHP’nin ilaç permeasyonunda insan derisini simüle edebileceği sonucuna varılmıştır. Keywords : METRONİDAZOL, DİFÜZYON, İNSAN DERİSİ, SENTETİK MEMBRANLAR

Istanbul Medipol University